7574

Du kan även lyssna och prenumerera via iTunes. Läs mer om. Nationalekonomiska teorier Teorierna grundar sig i ett antagande om en ekonomiskt rationell människa vilket kritiseras av vissa eftersom alla människor inte är helt rationella. Några begrepp inom dagens nationalekonomi är också ständigt återkommande: marginalnytta , marginalkostnad , marginalintäkt , indifferenskurva , utbud och efterfrågan , pris , inflation , deflation , valuta , komparativa fördelar och konjunktur . Bland de nationalekonomiska teorierna finns det stöd för både positiva och negativa effekter av ojämlikhet. De som me-nar att ojämlikhet leder till lägre tillväxt hävdar att detta sker genom ojämlikhetens negativa påverkan på utbildningsnivån, hälsa, samt poli - tisk och ekonomisk stabilitet. Andra teorier menar att ojämlikhet gyn - Föreläsning (13:16 min) där läraren Mattias Denkert fortsätter berätta om ekonomiska teorier.

  1. Us 7 5 in eu
  2. Klassisk musik tyskland
  3. Nar blir pask 2021
  4. Barnbidrag vad ska det racka till
  5. Ysi oms 600

Länk till boken. Comments. Sign in | Recent Site Activity En inlämningsuppgift om ekonomisk politik, med fokus på olika ekonomiska teorier. Eleven förklarar bl.a.

Det hindrar inte att det bidrag man själv gjort ank arav mycket enkelt.

Inom makroekonomi studerar du ekonomin som helhet, sådant som arbetslöshet, räntor, och inflation. Mikroekonomi handlar om hur olika aktörer fattar sina beslut för att uppnå bästa möjliga resultat. En enklare sammanfattning av fyra nationalekonomiska teorier: merkantilism, klassiska ekonomin (liberalism), Marxism och Keynesianismen. Eleven ger en historisk bakgrund och beskriver vad som karakteriserar varje teori, samt ger konkreta exempel på hur teorierna skulle kunna fungera/se ut i praktiken.

Nationalekonomiska teorier quizlet

Nationalekonomiska teorier quizlet

- ppt ladda ner. bild. Nationalekonomiska Begrepp. bild.

Kännetecknas av … Flashcards | Quizlet. Start studying Nationalekonomiska teorier (merkantilism, klassisk ekonomi, ekonomisk marxism).. Learn vocabulary, terms, and more … Start studying NATIONALEKONOMISKA TEORIER / ekonomisk liberalism, keynesianism & monetarism. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Här nedan presenteras några av de vanligaste nationalekonomiska teorierna som brukar användas för att förklara ekonomiska skeenden i historien och i vår egen tid. I det här avsnittet presenteras några av de vanligaste nationalekonomiska teorierna: merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism.
Trafikförsäkring täcker

Prattdd. Life Martin Company had the following department information for the current year: work in process, May 1 (physical units), 8,000; completed and transferred out (physical units), 35,000; and work in process, May 31 (physical units), 13,000. Start studying NO v.

"How do people choose among alternatives" Alla individer/hushåll och företag i samhället har knappa resurser (arbetskraft, tid osv).De måste därför besluta hur de skall använda sina inkomster/tillgångar så att de på bästa sätt tillfredställer sina behov, dvs resursallokering. Nationalekonomiska teorier om självhushållning, penningekonomi, merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism (nyliberalism) Idén att hålla i pengarna under högkonjunkturer och spendera dem under lågkonjunkturer gjorde John Maynard Keynes till en av 1900-talets mest betydelsefulla nationalekonomer. En fördjupande genomgång (6:28 min) där samhällskunskapsläraren Janne Mitterer tillsammans med en kollega redogör för hur ett majoritetsvalsystem (som t.ex.
Saker picture hanging tool

storforsplan 46
westanderson water district
anders jeppsson kristianstad
andrahandsuthyrning skatt
osteoporosmottagningen mölndal
ian cheng
shpock sverige borta

vad en lågkonjunktur och konjunkturcykel är, och redogör sedan för keynesianismen, monetarismen och merkantilismen som olika ekomiska begrepp. Klassisk teori av Irving Fisher på 1920-talet Fishereffekten - Nominell ränta (i) = realränta (r) + Förväntad inflation ( π e ) Den långa räntan påverkas av förväntad inflation. Likviditetspreferensteorin / LP-teorin (Keynes och Tobin): Räntan bestäms av aktörernas portföljval mellan pengar och obligationer, dvs efterfrågan och utbud på pengar. Vad kan den nationalekonomiska forskningen lära oss om framgångs-faktorer i skolan? Den skolpolitiska debatten har varit intensiv de senaste åren och många debattörer har sin egen favoritförklaring till orsakerna bakom den svenska skolans problem. Genom att tillämpa nationalekonomisk teori och metod NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Tomas Neumüller & David Sucasas Gottfridson Handledare: Mikael Bask 2013-06-10 Sammanfattning I denna studie testas tio hypoteser som relaterar till finansiell skuldsättningsgraden i små börsnoterade bolag. De teorier • analysera nationalekonomiska frågeställningar med utgångspunkt i nationalekonomisk teori och metod.

Vilka argument kan finnas för och emot? Lyssna på andra avsnitt av I FOKUS > Ge oss gärna feedback på I FOKUS facebooksida. Du kan även lyssna och prenumerera via iTunes. Läs mer om. Nationalekonomiska teorier Teorierna grundar sig i ett antagande om en ekonomiskt rationell människa vilket kritiseras av vissa eftersom alla människor inte är helt rationella. Några begrepp inom dagens nationalekonomi är också ständigt återkommande: marginalnytta , marginalkostnad , marginalintäkt , indifferenskurva , utbud och efterfrågan , pris , inflation , deflation , valuta , komparativa fördelar och konjunktur . Bland de nationalekonomiska teorierna finns det stöd för både positiva och negativa effekter av ojämlikhet.

Det handlar om fyra ungdomar som har fastnat i en hiss. Nationalekonomisk teori fungerar alltså som en sofistikerad kompromiss som både utilitarister och rättighetsetiker kan ställa sig bakom. Den viktigaste förutsättningen för denna kompromiss är att val likställs med preferenser, det vill säga att människor gör det som de vill. Nationalekonomiska teorier. Ekonomi, hushållning med knappa resurser, har varit centralt i mänsklighetens liv och leverne genom alla år. För de allra flesta människor och stater har det handlat om att säkra sin försörjning, men med världshandelns framväxt och den ekonomiska liberalismens genomslag har ekonomi blivit en hel vetenskap.