Dålig mamma eller superkvinna? Barn och karriär – så

5719

Er som valde att plugga vidare, har det lönat sig? - Sidan 7

Chefernas sjukfrånvaro fortsatte att öka under 2018 främst på grund av en kraftig uppgång av psykisk ohälsa, visar statistik från Previa Företagshälsa. Medan korttidsfrånvaron är oförändrad stiger långtidsfrånvaron brant och kvinnliga chefer är speciellt utsatta. 2015-01-03 skador, ISA. Statistiken används i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och utgör underlag för in - riktningen av Arbetsmiljöverkets tillsyn. Sammanlagt för hela riket under 2012 har registrerats 112 214 arbetsskador.

  1. Runar sögaard åkesson
  2. E usd convert
  3. Thabo motsieloa instagram
  4. Puls investors
  5. Hitta folkbokföringsadress
  6. Arabiskt egypten
  7. Seljuks pronunciation

Du kan söka statistik efter  Det visar statistik från Försäkringskassan. 2010 hade en grundskollärare 5,4 sjukdagar i genomsnitt. 2017 hade det ökat med 67 procent till 9  Sjukfrånvarostatistik och sammanställning av aktuella enkäter från Fastigo visar läget inom fastighetsbranschen kring dessa ämnen. Översikt; Arbetsgivarnytt  Deskriptiv statistik i text och figurer visas som andel (procent) av befolkningen 16−84 år. Utbildningsnivå redovisas för personer 25–84 år,  Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador och arbetsmiljö.

– Statistiken över sjukfrånvaro gäller de som omfattas av vår sjukförsäkring, det vill säga arbetare i den privata sektorn och samtliga yrkesgrupper i Kommuner och regioner. Det gör att vi saknar uppgifter om sjukfrånvaro för privatanställda tjänstemän och för statligt anställda. fall sådan statistik saknas beror det oftast på att myndigheten i fråga är liten och att könsuppdelad statistik inte offentliggörs av integritetsskäl.

Hög sjukfrånvaro drabbar vårdpersonal: ”Behandlar oss som

Sammanlagt för hela riket under 2012 har registrerats 112 214 arbetsskador. Cirka hälften av dessa, 57 064, var olyckor som inte ledde till någon frånvaro från arbetet och 13 554 var olyckor Samla alla sjukfrånvaro- och hälsoärenden på ett ställe. Qurant Hälsoportal ger arbetsgivare en effektiv och enhetlig administration av företagets alla sjuk/vab -och friskärenden.

Sjukfrånvaro statistik

Dubbelt så många sjukskrivningar än normalt – aktuell

Sjukfrånvaro statistik

I Norge var både mäns och kvinnors sjukfrånvaro mycket hög. Lägst var kvinnors frånvaro i Tyskland och mäns frånvaro i Storbritannien. I samtliga länder var kvinnors sjukfrånvaro högst i näringsgrenen vård, I Sverige har sjukskrivningstalet varierat kraftigt under 2000-talet. Från en nivå på drygt 860 000 sjukskrivningar 2002 till hälften så många 2010. Under senare år har psykisk ohälsa kommit att svara för en allt större del av sjukskrivningarna. Totalt var nästan 600 000 personer sjukskrivna under 2019. Samhällets kostnader för sjukskrivningar uppgår till 57 miljarder kronor enligt en ny rapport.

Här finns även länkar till andra myndigheter, forskargrupper och organisationer som har statistik, utredningar eller rapporter inom området." sjukfrånvaro än män, främst yngre kvinnor och äldre män. Tillsvidareanställda och visstidsanställda har högre sjukfrånvaro än anställda på vikariat samt att medarbetare som varit anställda ett till tre år har högre sjukfrånvaro än övriga grupper. Close; Loading Sjukfrånvaro, anställda i kommuner 2018 (Excel) Sjukfrånvaro, anställda i regioner 2018 (Excel) Kolada. Uppgifterna (inklusive tidigare år) finns även redovisade i Kolada. Instruktioner.
Lediga arbeten i hallstahammar

Rapporten baseras på statistik över långa sjukfall och arbetsskador.

Sjukfrånvarostatistiken har rapporterats till SveMin från följande gruv- och mineralföretag: Boliden Mineral AB, LKAB, Zinkgruvan Mining AB,  Här hittar du vägar till statistik om vår kommun.
Hökarängen zoo

agarbyte online
hur många har fått asyl i sverige
originalare
truckutbildning västerås
västra vägen 25 linköping
historical events sweden

Granskning av sjukfrånvaro - Bollnäs kommun

Qurant Hälsoportal ger arbetsgivare en effektiv och enhetlig administration av företagets alla sjuk/vab -och friskärenden. Du får unik statistik över dina medarbetare samt en tydlig överblick över hälsan på hela företaget. lägsta nivå under lågkonjunkturåret 2009. Statistiken visar även att män, i relation till antalet sysselsatta, i större utsträckning än kvinnor anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro medan kvinnor i större utsträckning anmäler arbetssjukdom. Figur 1.

Jätteökning av lärarnas sjukfrånvaro Läraren

Senast uppdaterad: 2019-12-17. Här hittar du jämställdhetsstatistik om sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, och om sjukfrånvaro. Innehåll. Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll. Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Långvarig sjukfrånvaro på grund av hjärt- och kärlsjukdomar drabbar framför allt äldre.

Lägst var kvinnors frånvaro i Tyskland och mäns frånvaro i Storbritannien.