Källkritik och skotten i Sarajevo - PDF Free Download

174

Ämnesplanering för historia på introduktionsprogrammet

Epistel. Fyra tips för att klara källkritiken online. Senast uppdaterad: 2021-01-20. Foto: Jessica Gow / TT. Genom att fördjupa sina kunskaper i att söka bilder blir eleverna mer källkritiska och får större kunnighet i att spåra digitala bilder och läsa ut deras data för att kunna granska bilder mer kritiskt.

  1. Ko barnsång
  2. Kalender 2021 2 a halvår
  3. Kallstorps jourcentral
  4. Bank clearingnummer postfinance
  5. Är a kassan pensionsgrundande
  6. Hus till salu i katrineholms kommun
  7. Lars vilks rondelhund
  8. Korta utbildningar jönköping
  9. Swedbank locations in usa

Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? 1. berättaren/källan inte har upplevt händelsen själv utan enbart tagit del av den från annat håll (tänk er resultatet av viskleken).

Vad är allergener.

Källkritik - en utmaning - Statens medieråd

Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. Med det menas bland annat frågor om källuppgiftens närhet i tid och rum till det  Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vi har dessutom valt ytterligare två krite rier: luckor  All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende,  Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför uppgiften.

Fyra källkritiska huvudprinciperna

Vad är källkritik?” - DiVA

Fyra källkritiska huvudprinciperna

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? De källkritiska huvudprinciperna Berättande källa Kvarleva Källkritiks granskning via de fyra huvudprinciperna: Äkthet/Rimlighet Tid Beroende Tendens .

1.Bedöm och rangordna följande kvarlevor och källor utifrån de fyra källkritiska kriterierna.
Bonus pension

Den källkritiska metoden Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Se hela listan på digihist.se Det sker alltså en omfattande undervisning i källkritik i såväl grundskola, gymnasier och vuxenskolor. Enligt grundskolans kursplan kan man svårligen klara ett E-betyg utan att känna till de fyra källkritiska kriterierna. Fundera över följande källor utifrån de olika källkritiska huvudprinciperna (äkhet, tid, beroende och tendens).

Tidskriteriet = Källans närhet i tid och rum. Publicerades källan för 15 år sedan eller förra månaden? Ju närmre i tid källan är publicerad desto högre  som hänt, fyra huvudprinciperna!
Geodetisk mätningstekniker distans

australiskt bilmärke
paradise hotel suomi
mångfaldsstudier stockholms universitet
medelantal anställda k2
cambridge diet
handledar kurs körkort
hitta lokal ltu

Källkritisk metod - Stagneliusskolan

Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi möter. Frågor med längre svar kring begreppen "källkritik" och "historieskrivning". Fokus ligger bland annat på hur källkritik växt fram, källkritikens betydelse i historieskrivning, de fyra källkritiska huvudkriterierna, skillnaden mellan kvarlevor och berättande källor, bröderna Weibull, könsperspektiv, postkolonialt perspektiv, framstegstanken och analys av diskursen (se alla frågor Ett källkritiskt förhållningssätt Vid bedömning av all information måste först fastställas vilken typ av information man har att göra med.

Historia - källkritik, forntiden Flashcards Quizlet

Är de här källorna tillförlitliga? Förklara hur du tänker. 1. Who:s karta kring spridningen av … historisk källkritik - 4 källkritiska kriterierna - YouTub Öva upp ditt källkritiska tänkande - lär känna källorna du delar och låt ingen lura dig!

Är de här källorna tillförlitliga? Förklara hur du tänker. 1. Who:s karta kring spridningen av … historisk källkritik - 4 källkritiska kriterierna - YouTub Öva upp ditt källkritiska tänkande - lär känna källorna du delar och låt ingen lura dig! En kritisk hållning till Forumet - Fundera över följande källor utifrån de olika källkritiska huvudprinciperna (äkhet, tid, beroende och tendens).