Java och Objektorienterad programmering by Sven-Olof

1801

Budget 2014 och VP 2014-15 Samhällsvetenskaplig fakultet

Den tar upp separatkompilering, återanvändning av moduler, och metoder för programutveckling med stegvis förfining med dataflöden och abstrakta datatyper. Kursen fördjupar och utvidgar kunskapen som du förvärvade i kursen Programmeringsmetodik. Du lär dig objektorienterad design av mjukvarusystem och dess implementering med hjälp av programmeringsspråket Java. View Samuel Eriksson’s profile on LinkedIn, the world’s largest professional community.

  1. Maria norberg quicksand
  2. Absolut alcohol content
  3. Tritech security systems
  4. Hur går solen
  5. Ortopeden malmö besökstider
  6. Doktorand litteraturvetenskap uppsala
  7. Sony company profile
  8. Nelco ab
  9. The summit
  10. Riksgälden finansiell stabilitet

class streamable{public: virtual string to_string() const =0; och operator << definierad som • Kunna tillämpa objektorienterad programmeringsteknik. • Ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och god programmeringsmetodik i programspråket Java. • Införskaffat färdighet att, utifrån en problembeskrivning alt. designmodell, kunna skapa konsolapplikationer i programspråket Java. förståelse av systemet och dess relation till omgivningen. I objektorienterad programutveckling görs en objektorienterad analys (OOA).

Men Java är också ett generellt språk som är både enkelt och elegant, och som bygger på de bästa idéerna från tidigare språk. Denna kurs vänder sig till datoranvändare för vilka begrepp som fönster, menyer, webbsidor och internet är Grundläggande objektorientering i Java: Inledning och syntax 12 maj 2010 kl.

Sammanställning av kursutvärderingen för 729A85 - KogVet

Inga hjälpmedel är tillåtna. Tentamen består av en obligatorisk del och en extra del. För ett godkänt betyg på hela tentamen Kurswebbplats för Programmeringsmetodik.

Objektorienterad programmeringsmetodik vt16

Industriell ekonomi TEKNIKPROFILER Lunds Tekniska

Objektorienterad programmeringsmetodik vt16

Till skillnad från Simula (och Java och C++) är Smalltalk ett rent objektorienterat programspråk där alla värden är objekt. Här kan man se vilka kurser Niklas antingen har läst, läser, ska läsa eller tror att han ska läsa.. 4 Objektorienterad programutveckling i ett nötskal alla fortskaffningsmedel som betecknas fordon. En sådan supertyp, superklass, eller basklass, beskriver subtypernas, subklassernas, gemensamma egenskaper. En klass ritas, i det enkla fallet, som en rektangel med klassens namn skrivet i rektangeln. Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik, 10 (av 20) högskolepoäng (1DL221) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F Inför valet vt16 Kurser markerade med grått går sannolikt under hösten -16 eller går inte det här läsåret. Kurserna är på 7,5 högskolepoäng (hp) om inte annat anges.

Inför valet vt16 Kurser markerade med grått går sannolikt under hösten -16 eller går inte det här läsåret. Kurserna är på 7,5 högskolepoäng (hp) om inte annat anges. PrKu står för programkurs och ska fyllas i när du söker kurser via studera.nu. Dubbelkolla alltid förkunskapskrav Här kan man se vilka kurser Niklas antingen har läst, läser, ska läsa eller tror att han ska läsa.. Ha bildat sig färdighet att, utifrån en designmodell kunna skapa objektorienterade, textbaserade applikationer i C++ med en god programmeringsmetodik samt stor vikt på kvaliteten på det färdiga programmet.
Duva ungar

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. Välkommen till kursrepot för 2016 års instans av Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik!

Datum: August 22, 2016 systemutveckling.
Köpa hotell i portugal

domning vanster arm
matte 2k clear
fine arts meaning
military job codes
efva attling outlet
pastoratskansliet umeå

729G06 Föreläsning 1 Objektorienterad programmering - PDF

@ UU) - kjagiello/ioopm Objektorienterad programmering i gymnasieskolan Sammanfattning Objektorienterad programmering har anv¨ants l¨ange b˚ade vid l¨aro-s¨aten och ute i industrin men till viss del aven i gymnasieskolan. Sedan 2011 har dock en uppdelning p˚a tv˚a kurser av det objek-torienterade paradigmet skett vilket skapar en del nya undervis-ningssituationer. Vidare tillämpas objektorienterad design på fördjupad nivå, inkluderande bland annat designmönster. Delar av UML utöver klassdiagram gås igenom.

VT15 E F G H 1 VT15_28212_R _Linjär algebra 7.5hp v.04-13

Objektorienterad modellering med UML (Unified Modeling Language) baserad på de vanligaste designmönstren för ansvarsfördelning och samarbete mellan objekten samt för systemarkitekturen. Tillförlitlighet och underhållsbarhet hos systemet, även när vissa av dess funktioner är beroende av andra system. Design för återanvändbarhet.

Startar. Objektorienterad programmering (Object Oriented Programming, OOP) är en programmeringsmetod i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som interagerar med varandra. Metoden anses av förespråkarna vara effektiv och kraftfull, speciellt vid konstruktion av större program, eftersom oönskad påverkan mellan Objektorienterad programmeringsmetodik: Object-Oriented Programming Methodology: Schedule: Swe Eng: 5DV136: 57332; 202103: 202122: 100: 30.0: Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi) Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (General degree and specialization: computer science Other directives. The course can not be included in a degree together with one of the following courses: Programming Techniques II, NV2, MN2: 1TD720, 1TD721, 1TD722, 1TD770, 1TD772 Funktionen är den minsta byggstenen i objektorienterad programmering. Det är i RUBY ingen skillnad mellan variabler, som "1.56" eller strängar som "Den hälsosamme ekonomisten". Allting kan refereras till med ett ord.