Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle - PDF Free Download

982

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle - PDF Free Download

Inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, Haninge Södertörns Högskola Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Se hela listan på hkr.se Efter utbildningen blir du formellt grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du har möjlighet att undervisa upp till årskurs sex i det praktiskt/estetiska ämne du valt att studera på universitetet, det vill säga bild, musik eller idrott. Tydlig förankring i fritidshem och skola med VFU. Utbildningen innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och påbörjas redan under första terminen. Med VFU får du möjlighet att tillämpa och utveckla din kommande yrkesroll i fritidshemmet under ledning av erfarna lärare. Verksamhetsförlagd utbildning VFU I, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (UB05VZ), 2,5 hp. Teorier om lärande och individens utveckling (DIG01K), 7,5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna. Ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

  1. Valutakurs historisk sek
  2. Bao benny andersson
  3. Farligt att bära tungt gravid
  4. Huvudvark yrsel
  5. Akustik impedans nedir
  6. Staffan dickson
  7. Försäljningschef sökes stockholm
  8. Nyföretagarcentrum söder
  9. Georgshillsskolan horby
  10. Handens skelettben

Motala. Utbildningen leder till en grund­lärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Efter utbild­ningen kan du arbeta som grund­lärare i fritidshem. Du får också behörighet i att undervisa i bild, idrott och hälsa eller musik i förskola och års­kurserna 1-6, förutsatt att ämnet ingår i din examen. 2021-04-06 · Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem.

180 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockholm Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2020 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se och presenterar Stockholms universitet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Presentation av lärare med flera från utbildningen Information från studievägledaren Carina Lindblad Inbjudna studenter berättar 12:30 – 14:30 Introduktion för alla lärarstudenter i Hörsal 10, E-huset i Södra huset Du som tycker det är viktigt att bygga bra relationer med barn och ungdomar — du behövs nu! Skolorna saknar behöriga grundlärare mot fritidshem, det betyder en god arbetsmarknad för dig.

Välkommen till Grundlärarprogrammet med inriktning mot

På några högskolor finns särskilda program för dig som arbetar i fritidshem och vill ta ut en examen. Utbildningar sker på distans för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. De här utbildningarna kallas ibland erfarenhetsbaserade och är för studenter med yrkeserfarenhet. Distans.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem distans

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem distans

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad. HT 2021, Trekvartsfart, Motala. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Studiestart. HT 2021. Studieort. Motala.

Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas i våra skolor. Som utbildad fritidshemslärare blir du också behörig att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt ämne.
Kollaborativa robotar säkerhet

Programstart: Höst 2021. Ort: Jönköping. Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240 hp Högskolan i Gävle Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) "Barnen är det bästa med utbildningen" Leken är livsviktig – det insåg Fanny Vermandis när hon läste grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem.
Blocket vad kostar annons

hvad betyder agilt
färdtjänst helsingborg ansökan
citat tecken engelska
trelleborg protective products
john locke liberalism
räcka till i småland
frollos song

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Av dessa ska minst två år vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem. Skicka in tjänstgöringsintyg Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa (Arbetsintegrerad lärarutbildning), 180 hp Som grundlärare i fritidshem har du ett viktigt uppdrag att stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under och efter skoldagen. Som student fördjupar du dig i hur du kan skapa förutsättningar för att stödja elevers meningsskapande, kreativitet och samvaro i grupp samt stimulera deras lärande genom fritidspedagogiska aktiviteter och lek i olika former. Ditt uppdrag är bland annat att tillsammans med eleverna skapa en meningsfull fritid och du får behörighet att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt skolämne i årskurs 1-6.Under utbildningen till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får du kompetens för det fritidspedagogiska arbetet vilket bland annat innebär att Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Teacher Education Programme directed towards School-Age Educare, 180 credits Programkod: L1FHG Grundnivå / First cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2020-12-15 (GU Grundlärarprogrammet har tre valbara inriktningar som du kan välja mellan; grundlärare med inriktning mot fritidshem, grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 samt årskurs 4-6.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

En yrkesexamen på avancerad nivå ger inte bara behörighet för yrket, utan även för forskarstudier.

Distans. Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under och efter skoldagen. utbildning (VFU) är den del av utbildningen du genomför vid en fritidshem. 16 mar 2021 Som grundlärare med inriktning mot fritidshem arbetar du med barn i åldrarna 6- 12 år och du är med och utvecklar deras sociala förmåga och  Letar du efter utbildning inom - Grundlärare, Distans. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240 hp Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsba Du som arbetar eller har arbetat inom fritidshem – här finns möjligheten för dig att bli behörig grundlärare mot fritidshem! Utbildningen ges delvis på distans med  Ansökningstid: 2021-03-15 - 2021-04-15. Programstart: Höst 2021.