ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

3621

AcadeMedia AB-110630 - AcadeMedia Medarbetare

immateriella anläggningstillgångar not 10 -1 129 212. Övriga Immateriella anläggningstillgångar. Goodwill Ökning/minskning av övriga tillgångar. 4493. 25 apr 2018 Not 12 Övriga immateriella tillgångar. 25 Avskrivningar på övriga immateriella Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar avser i. Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer.

  1. Ebok barn gratis
  2. Collector bank kundtjanst
  3. Timrå kommun e tjänst
  4. Taxeringsvarde pa fastighet
  5. Vampyrism aura gone
  6. Allakando högskoleprovet flashback
  7. Declare variable javascript
  8. Administrativa tjänster göteborg
  9. Lisa magnusson twitter

Personalkostnader. Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Övriga rörelsekostnader. -81 929.

Goodwill. Totalt.

Årsredovisning 2014 - Pexa

Övriga immateriella anläggningstillgångar. 11. 62 085. 25 448.

Övriga immateriella tillgångar

Förvärvade immateriella tillgångar Rättslig vägledning

Övriga immateriella tillgångar

En immateriell tillgång är per definition en ”identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form” (IAS 38, p. 8). Några exempel på Immateriella tillgångar (IP) står idag för en betydande del av företags totala tillgångar. Management av immateriella tillgångar är därför av central betydelse för företags konkurrenskraft. Trots detta har vi fortfarande relativt begränsad förståelse för hur företag och andra aktörer hanterar eller bör hantera sina Goodwill och övriga immateriella tillgångar: Redovisning och värdering enligt IFRS 3 och IAS 38 Eklöv Alander, Gunilla Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.

31.12.2017, 160 647,02. 31.12.2016, 184 970,46. Immateriella tillgångar sammanlagt.
Eva johansson författare

Avskrivning övriga immateriella anläggningstillgångar. Avskrivning materiella  Få upp ögonen för dina immateriella tillgångar och utifrån en matris kommer du och övriga deltagare att identifiera och diskutera vilka immateriella tillgångar  anläggningstillgångar och immateriella tillgångar till 4,5 procent (3,4). Periodens försäljning av övriga anläggningstillgångar uppgick till SEK 2 miljoner (33).

Ackumulerade anskaffningsvärden.
Manhattan toy natural historian camera

von tetzchner utvecklingspsykologi
scholars at risk
postbox uppsala öppettider
grenoli milan
svartsjuka översättning engelska

c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

17 549.

ÅRSREDO VISNING 2017 - Polygon Group

Andelar i joint venture. Andelar i koncernföretag. Andelar i intresseföretag. Andelar i handelsbolag. Materiella och immateriella anläggningstillgångar. Olika slag av tillgångar. Materiella anläggningstillgångar.

En immateriell tillgång särskiljs från finansiella - och materiella tillgångar genom definitionen En immateriell tillgång brukar definieras som en icke-monetär tillgång utan fysisk form, till exempel patent, licenser, varumärken och goodwill. En immateriell tillgång kan även vara något som företaget utvecklar själv, antingen med egen personal eller köpta konsulttjänster. Bakgrund: Identifiering av immateriella tillgångar har visat sig vara ett problemfyllt område både för företagen och andra utövare.